دستگاه هولتر یک مانیتور پوشیدنی کوچک است که ضربان قلب را ضبط می کند. از تست هولتر ریتم برای تشخیص یا تعیین خطر ضربان قلب نامنظم (آریتمی) استفاده می شود.

اگر الکتروکاردیوگرام (ECG ) جزئیات کافی در مورد وضعیت قلب ارائه نکند، ممکن است آزمایش هولتر مانیتور انجام شود. اگر حملات ضربان قلب نامنظم و نادر باشد، ممکن است به یک مانیتور طولانی مدت به نام ضبط کننده رویداد نیاز باشد.

چرا هولتر ریتم ضربان قلب تجویز می شود؟

در صورتی که متخصص قلب علایم و نشانه های ذیل را ببیند ممکن هولتر ریتم ضربان قلب را تجویز کند:

  • علائم و نشانه های ریتم نامنظم قلب (آریتمی)
  • غش بدون دلیل
  • بیماری قلبی که خطر آریتمی را افزایش می دهد

هولتر ریتم ضربان قلب چکونه انجام می شود؟

قبل از اینکه یک مانیتور هولتر تهیه کنید، یک نوار قلب ECG برای شما انجام می شود، در صورتی که پزشک مشکوک به آریتمی شود هولتر را برای شما انجام می دهد. هولتر درواقع یک تست بدون درد است که از حسگرهایی (الکترود) چسبانده شده به قفسه سینه برای بررسی ریتم قلب استفاده می کند.

هولتر مانیتور ممکن است بتواند ریتم های نامنظم قلب را که ECG از دست داده است، تشخیص دهد. اگر مانیتورینگ استاندارد هولتر ضربان قلب نامنظم را ثبت نکند، ممکن است دستگاهی به نام مانیتور رویداد برای ثبت ضربان قلب در چند هفته توصیه شود.